چاپ مستطیل و مثلث با کاراکتر ستاره

یکی از معروف ترین کدهای آموزش استفاده از حلقه های تو در تو ، کد های چاپ اشکال مختلف با ستاره یا کاراکتر ها دیگر میباشد. در این کد به بررسی رسم دو شکل معروف مثلث و مستطیل پرداخته شده است. پایه اصلی این کد ها شرط و حلقه های تودرتو میباشد ، پس قبل […]

بیشتر بخوانید