JavaScript Family

Programing

رزومه:Vanilla Javascript

      پس از یادگیری مناسب توسعه بک اند، و پیشرفت در توسعه UI و UX برای بهبود عملکرد وب سایت ها و نمونه کار های خود شروع به یادگیری این زبان قدرتمند کردم.
      بعد از فراگیری و استفاده از این زبان در پروژه های خود قادر به ایجاد وب سایت هایی با انعطاف و پویایی بالایی شدم، و وب سایت ها و پلاگین های خود را ارتقاء دادم.
توانایی های من در این زمینه
استفاده از DOM ها ، استفاده از AJAX ، استفاده از API ها ، استفاده از Event ها ، پویاسازی سایت
تاریخ شروع یادگیری:
1399
رزومه:Node.js

      یکی از قوی ترین فریم ورک های Javascript این زبان است. من برای آشنایی با ویژگی های این فریم ورک و تمرین بیشتر در زمینه Javascript شروع به یادگیری مقدمات این زبان کردم و چند پروژه کوچک و یک ربات برای شبکه Discord پیاده سازی کردم.
توانایی من در این زمینه
توسعه وب سایت های ساده ، توسعه وب سایت هایی با پترن MVC ، استفاده از API ها ، ربات نویسی برای Discord.
تاریخ شروع یادگیری:
1400